fLYGförsäkring

OMFATTNING

  • Liability                                                               

  • Hull

  • Personal Accident 

  • Hull War 

Fixed Wing & Rotor Wing

  • Privat - Ultralätt A/B, NLF, Experiment, Normalklass, Sjöflyg etc

  • Kommersiellt - CAT/VIP, SPO, Proficiency Checks/Type Rating, Flight School etc

  • Flygklubb - Grundskolning + Uthyrning