SPECIALIST PÅ LUFTFARTYG

Christian Adolfson är Licenserad Försäkringsmäklare och utbildad pilot med stor passion för Sjöflyg.

Genom att anlita en kompetent Försäkringsmäklare säkerhetsställer man att ens Luftfartyg omfattas av en korrekt Försäkring och till rätt Premie.

Med kontaktnät såväl i Sverige som internationellt förhandlar vi fram den mest lämpliga försäkringen.

Att anlita en försäkringsmäklare innebär inte någon extrakostnad för dig som kund. Istället betalar försäkringsgivaren ut ersättning som redan är inkluderad i premien.

Skulle olyckan olyckligtvis vara framme kan vi agera som ert ombud gentemot försäkringsbolaget.