Försäkringar

Liability

Obligatorisk ansvarsförsäkring för dig som ägare eller operatör till ett luftfartyg som uppfyller EU Förordningen 785/2004 och ger skydd vid skadeståndsanspråk ifrån tredje man eller passagerare.

Hull

Ersätter plötslig oförutsedd fysisk skada på luftfartyget vid t.ex brand, stöld, rangeringsskada eller hård landning.

Sittplats/ Olycksfall

Välj att försäkra samtliga säten eller enbart pilot sätet för kroppsskada som sker genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse när man befinner sig i eller på väg ut ur luftfartyget. Lämnar ersättning för ekonomisk och medicinsk invaliditet och även i värsta fall vid död.

Hull War

Kompletterar Hull försäkringen med att täcka skador som uppkommer genom upplopp & uppror, skadlig ondska, krig, vandalism, sabotage, kapning.

Fixed Wing & Rotor Wing

Ackumulerade försäkrade värden
0 € +

SPECIALIST PÅ LUFTFARTYG

Christian Adolfson är Licenserad Försäkringsmäklare och utbildad pilot med stor passion för Sjöflyg.

Genom att anlita en kompetent Försäkringsmäklare säkerhetsställer man att ens Luftfartyg omfattas av en korrekt Försäkring och till rätt Premie.

Med kontaktnät såväl i Sverige som internationellt förhandlar vi fram den mest lämpliga försäkringen för dig och ditt luftfartyg.

Att anlita en försäkringsmäklare innebär inte någon extrakostnad för dig som kund. Istället betalar försäkringsgivaren ut ersättning som redan är inkluderad i premien.

Skulle olyckan olyckligtvis vara framme kan vi agera som ert ombud gentemot försäkringsbolaget.

Offertförfrågan

Vi ser med tillförsikt fram emot att få lämna offert på flygförsäkring till ert luftfartyg.
Fyll i uppgifterna nedan så återkopplar vi skyndsamt.